Geld verdienen door te beleggen in aandelen, beleggingsfondsen of ETF’s werkt anders dan geld op een spaarrekening zetten.

Sparen is makkelijker te begrijpen dan beleggen in aandelen. Je zet je geld op een spaarrekening en krijgt daar rente over. De rente die je krijgt is hoe je geld verdient bij een spaarrekening. De rente is vooraf bekend en staat voor een bepaalde periode vast.

Een spaarrekening biedt zekerheid. Je weet wat je erop gaat verdienen en het bedrag dat je op een spaarrekening zet, kan je in principe niet verliezen. Het grootste nadeel van sparen is echter dat het met de huidige extreem lage rentestand praktisch niks oplevert.

Beleggen levert op de lange termijn (veel) meer geld op dan sparen. Bij lange termijn moet je denken aan een periode van minstens tien jaar en het liefst nog langer. Het gemiddelde rendement op aandelen over een lange periode is 7%. Maar hoe behaal je dat gemiddelde rendement van 7%?

Geld verdien met beleggen

Bij beleggen in aandelen, fondsen of ETF’s kan je op twee manier geld verdienen:

  1. Dividend
  2. Koersverandering

De rente bij een spaarrekening is meestal het eerste waar je een spaarrekening op beoordeelt. Een hoge rente is goed, een lage rente is slecht. Het rentepercentage is tegelijk ook het totale rendement wat je op een spaarrekening verdient aangezien een spaarrekening verder geen andere inkomsten aanbiedt. Een rentevergoeding van 0,66% is meteen het totale rendement van die spaarrekening.

Bij aandelen werkt de berekening van het rendement anders omdat je op twee manieren geld kan verdienen, namelijk via het dividend en de koersstijging. Hieronder bespreek ik beide in detail.

Dividend

Stel, je start je eigen bedrijf en stopt met werken voor een baas. De inkomsten uit je bedrijf zijn de enige inkomsten die je hebt en je bent de enige eigenaar van dat bedrijf. Als je onderneming winst maakt, is alle winst voor jezelf. Die winst is in feite jouw inkomen.

Voor beursgenoteerde bedrijven geldt hetzelfde. Door een aandeel te kopen, ben je voor een (heel klein) deel eigenaar van een onderneming. Als het bedrijf winst maakt dan heb je als (mede)eigenaar in principe recht op een (evenredig) deel van die winst. De leiding van een onderneming beslist echter of ze daadwerkelijk die winst gaan uitkeren aan de eigenaren of niet.

Een groot deel van de ondernemingen dat winst maakt, keert in de regel (een deel van) de winst uit aan de eigenaren. Die uitgekeerde winst aan de aandeelhouders, i.e. de eigenaren van de onderneming, heet dividend. Een uitkering van dividend betekent een bron van inkomen voor de aandeelhouders.

In tegenstelling tot sparen, zijn er bij aandelen vele factoren waar je rekening mee moet houden om ze met elkaar te kunnen vergelijken. Een van de belangrijkere factoren om aandelen met elkaar te vergelijken, is het dividendrendement al zal het zeker niet het enige zijn.

Het dividendrendement kan je uitrekenen door de het uitgekeerde dividend te delen door de koers van het aandeel.

Rekenvoorbeeld Dividendrendement

Stel dat Bedrijf A een dividend uitkeert van €0,79 per aandeel en dat de koers van het aandeel €28,66 is. Dit betekent dat je voor elke aandeel die je in bedrijf A hebt een dividend van €0,79 krijgt. Als je 10 aandelen Bedrijf A hebt dan krijg je dus 10 x € 0,79 = € 7,90 gestort op je rekening.

Het dividendrendement is: dividend / aandeelkoers = € 0,79 / € 28,66 = 2,76%

Anders gesteld, als je €1.000 zou investeren in Bedrijf A, i.e. je koopt voor €1000 aandelen in bedrijf A, dan krijg 2,76% dividend wat neerkomt op 2,76% van €1000 = €27,56 aan dividend. Hoewel 2,76% misschien niet spectaculair klinkt, is het wel een stuk hoger dan de rente die je op welke spaarrekening dan ook in Nederland momenteel zal krijgen.

Het dividend is niet de enige manier om geld te verdienen met aandelen. De koers kan namelijk ook nog winst opleveren.

Koersverandering

Een tweede manier hoe je geld kan verdienen op een aandeel is met de koersstijging van het aandeel. De koers van een aandeel wordt bepaald door vraag en aanbod.

Als het goed gaat met een bedrijf zal er meer vraag zijn naar de aandelen van dat bedrijf. De koers van het aandeel zal stijgen waardoor je aandeel meer waard wordt dan wat je ervoor betaald hebt. Als het slecht gaat met het bedrijf dan zal de koers dalen. Daarnaast zijn er nog andere factoren van invloed op de koers van een aandeel. Lees Risico’s van beleggen welke factoren nog meer van belang zijn voor de koers van een aandeel.

Rekenvoorbeeld koersstijging

Stel dat je de aandelen in Bedrijf A op 1 januari gekocht hebt tegen een koers van €27,50. Op 31 december van dat jaar is de koers gestegen naar €29. De koerswinst is dan: (€29 – €27.50) / €27,50 = 5,45%.

Een investering van €1000 in Bedrijf A op 1 januari had je aan het eind van het jaar een koerswinst van €54,54 opgeleverd (5,45% van €1000). Als je op 31 december je aandelen zou verkopen dan heb je €54,54 verdient door de koersstijging.

Overigens, het kan dus ook de andere kant op gaan. Stel dat de koers van Bedrijf A aan het eind van het jaar niet gestegen was tot €29, maar gedaald was tot €26,20. Het koersverlies zou dan 4,73% geweest zijn.

Totaalrendement op aandelen

Zoals gezegd, is het rendement (winst) op aandelen gebaseerd op twee zaken, namelijk het dividend en de koersverandering. Wil je weten wat je verdiend hebt op een aandeel dan moet je beide waarden tezamen nemen.

Rekenvoorbeeld totaalrendement

In het voorbeeld van Bedrijf A betekent dit het volgende. Het dividendrendement was 2,76% en de koersstijging was 5,45%. Een aandeel in Bedrijf A heeft in een jaar tijd dus 2,76% + 5,45% = 8,21% rendement opgeleverd.

Laten we ook kijken naar de situatie dat de koers niet gestegen was, maar gedaald. Als de koers tot €26,20 gedaald zou zijn op 31 december dan is het koersverlies 4,73%. Het totale rendement op het aandeel van Bedrijf A zou dan 2,76% – 4,73% = -1,97% geweest zijn. Je hebt met andere woorden verlies geleden op dit aandeel.

Hier moet ik wel een kanttekening plaatsen. Het dividend is gerealiseerde winst, i.e. het is daadwerkelijk uitgekeerd. Die winst heb je cash ontvangen. De koerswinst of verlies is echter slechts virtuele winst of verlies als je het aandeel niet verkoopt. Pas als je het aandeel verkoopt dan heb je die koerswinst of verlies daadwerkelijk gerealiseerd in ontvangen/verloren geld.

Gemiddeld Rendement op Aandelen

De kernwoorden bij beleggen zijn gemiddeld en lange termijn.

De koersen van aandelen gaan elke dag op en neer. Soms gaat de koers omhoog en soms gaat het omlaag met enkele tienden van een procent. Soms gaat het heel erg hard omhoog en soms gaat het heel erg hard omlaag. Je kan dan denken aan verschillen van enkele procentpunten op een enkele dag.

Echter, op de lange termijn hebben aandelen de neiging om meer te stijgen dan te dalen. Daarom krijg je gemiddeld genomen een stijgende koers over de lange termijn, i.e. de koersstijgingen komen vaker voor dan dalingen.

In een enkel jaar kan je verlies maken op een aandeel, zie bovenstaande rekenvoorbeeld ter illustratie. Dit kunnen in tijden van recessie zelfs meerdere jaren zijn. Echter, als je een lange termijn belegger bent en aandelen dus minimaal voor een periode van tien jaar niet verkoopt maar blijft aanhouden dan zal je meer jaren hebben van stijgingen dan dalingen. Gemiddeld genomen zal het aandeel daarom stijgen.

Bovenop de gemiddelde stijging van de aandelenkoers kan je gedurende al die jaren nog dividend blijven ontvangen. Als je het dividend herinvesteert dan levert dat ook nog rente op rente op.

Geld Verdienen met Beleggingsfondsen en ETF’s

Wat geldt voor een individueel aandeel geldt ook voor beleggingsfondsen en ETFs omdat beiden een mandje van aandelen zijn.