Sparen vs Beleggen

Als je geld opzij wilt zetten én er geld op wilt verdienen, heb je grofweg de keuze tussen sparen en beleggen. In essentie kan je bij zowel sparen als beleggen geld verdienen door je geld beschikbaar te stellen. Echter, de manier hoe en het risico dat je loopt bij sparen en bij beleggen zijn compleet anders.

Bij sparen loop je minder risico op waardevermindering van je inleg dan met beleggen. Maar de rente op een spaarrekening is ook veel lager dan het mogelijke rendement dat je met beleggen kan maken. Beleggen is risicovoller, maar levert gemiddeld genomen meer op dan een spaarrekening.

De waarde van je inleg kan veranderen

Een eerste verschil tussen sparen en beleggen is het risico dat je loopt over de waarde van je inleg.

Spaarpot roze spaarvarken

Je inleg op een spaarrekening zal niet in waarde afnemen. Het bedrag dat je op een spaarrekening zet, krijg je op elk moment volledig terug. De waarde van je inleg kan met andere woorden niet afnemen. (Hierbij hou ik voor het gemak even geen rekening met de inflatie of een deposito rekening waar je je geld voor een periode vastlegt en eigenlijk niet kosteloos kan opnemen.)

Zelfs als een bank failliet gaat, garandeert het Depositogarantiestelsel banktegoeden tot maximaal € 100.000. Banken met een Nederlandse bankvergunning vallen onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.

Bij beleggen kan de waarde van je inleg juist wel veranderen. Sterker nog, een waardeverandering is een van de redenen waarom je belegt. Immers, die waardeverandering biedt de mogelijkheid geld te verdienen met beleggen.

Naast een verandering in waarde is er ook het risico dat je je hele inleg kan verliezen met beleggen, b.v. als het bedrijf waarin je geïnvesteerd hebt failliet gaat.

Rekenvoorbeeld spaarrekening

Stel dat je € 1000 op een spaarrekening zet die vrij opneembaar is. Als je een jaar later besluit dat geld op te nemen, dan is het nog steeds € 1000 waard, i.e. je oorspronkelijke inleg, plus eventuele rente die je opgebouwd hebt. De waarde van je inleg is met andere woorden gegarandeerd en dus niet aan veranderingen onderhevig.

Rekenvoorbeeld beleggen

Stel dat je voor diezelfde € 1000 aandelen koopt. Een jaar later is waarde van je aandelen met 15% gestegen. Je oorspronkelijke inleg van € 1000 is daarmee € 1150 waard geworden. Als je je aandelen verkoopt, heb je dus € 150 verdiend.

Maar wat als de aandelen juist met 15% gedaald waren in waarde? Een jaar later is je oorspronkelijk inleg nog maar € 850 waard. Als je gaat verkopen dan heb je een verlies van € 150 geleden.

Hoewel je € 1000 geïnvesteerd had, krijg je die oorspronkelijke inleg € 1000 niet meer terug. Je krijgt alleen terug wat de waarde van je belegging is op het moment van verkopen. Die waarde kan hoger zijn maar ook lager. De waarde van je inleg bij beleggen, kan dus fluctueren.

Risico van beleggen vs sparen

Het grootste verschil tussen sparen en beleggen is dat je bij sparen je inleg niet in waarde verandert, terwijl bij beleggen je oorspronkelijke inleg wel kan veranderen – naar boven maar ook naar beneden. Bij verkopen van een belegging krijg je alleen terug wat die belegging op het moment van verkopen daadwerkelijk waard is.

De waardeverandering is dan ook het grootste risico van beleggen. De waarde van je investering kan minder waard worden. Wees je daarom bewust van de risico’s van beleggen voordat je gaat beleggen.

Geld verliezen met beleggen dalende beurskoersen

Het risico op waardeverandering heb je in principe niet bij sparen. Dezelfde inleg krijg je ook weer terug op het moment van opnemen. Echter, aangezien de rente momenteel praktisch nul is en de inflatie rond de 2% zit, verlies je in feite wel degelijk geld op je spaarrekening. Lees meer over het verlies op een spaarrekening in Waarom je NIET moet sparen.

Vergoeding voor je inleg

Het tweede belangrijkste verschil tussen sparen en beleggen is vorm van vergoeding op je inleg.

Voor geld dat je op een spaarrekening zet, krijg je in de regel rente. Rente is de vergoeding die je krijgt op een spaarrekening. Die rente is gegarandeerd.

Voor geld dat je belegt, kan je een vergoeding krijgen. Deze vergoeding kan bestaan uit dividend en koersstijging van je belegging. Echter, zowel het dividend als de koersstijging zijn niet gegarandeerd. De inkomsten uit beleggen zijn daarom niet gegarandeerd en dus onzeker.

Lees meer over de vergoedingen die je op aandelen en fondsen kan krijgen.

Sparen of beleggen?

Of je moet (blijven) sparen of beleggen, is een afweging die je zelf moet maken.

Je inleg is weliswaar gegarandeerd, maar je verdient helemaal niks op een spaarrekening. Hoewel de rente een vaste bron van inkomsten is, staat de rente momenteel zo extreem laag, praktisch 0%, dat het te verwaarlozen is als inkomstenbron. Als je de inflatie meerekent, verlies je eigenlijk geld op een spaarrekening.

Beleggen brengt risico met zich mee. Met beleggen kan de waarde van je inleg veranderen. Indien je je inleg op korte termijn wilt opnemen, is beleggen heel risicovol. Echter, de potentiële opbrengsten zijn vele malen hoger dan die op een spaarrekening. En op de lange termijn is de kans klein dat je inleg minder waard wordt.

Gerelateerde onderwerpen

Voor meer informatie over specifieke onderdelen in dit artikel, zie onderstaande gerelateerde artikelen.

Overzicht verschillen tussen sparen en beleggen

In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen sparen en beleggen nog eens opgenomen. Gemakshalve heb ik inflatie buiten beschouwing gelaten aangezien inflatie op zowel sparen als beleggen dezelfde invloed heeft.

Kenmerken Sparen Beleggen
Welke vergoeding ontvang je? Rente
Dividend
Je kan dividend ontvangen. Let wel dat niet alle bedrijven dividend uitbetalen.
Kan de waarde van je inleg veranderen? Nee
Ja
De waarde van je inleg is afhankelijk van de koers op dat moment
Hoe verdien je geld met je inleg? Rente Dividend + mogelijke waardestijging van de belegging
Kan je je geld helemaal verliezen? Nee
Als de bank onder het garantiedepositostelsel valt dan is je spaargeld tot € 100.000 gegarandeerd
Ja
Als het bedrijf of fonds waarin je investeert failliet gaat.
Kan je je geld op elk moment opnemen? Wisselt
Bij vrij opneembare spaarrekening wel. Bij een deposito spaarrekening waar je geld een periode vast moet staan, zal dat niet kunnen of alleen met een boete.
Ja, in principe wel
De waarde van je belegging kan fluctueren. Op het moment van verkopen kan de waarde van je belegging minder waard zijn dan wat je ervoor betaald hebt. Het is dan ongunstig om te verkopen.