Wat is FIRE en financiële onafhankelijkheid?

FIRE is een Engelse afkorting en staat voor Financial Independence, Retire Early. Vrij vertaald betekent FIRE: Financiële Onafhankelijkheid, Vroeg met Pensioen.

FIRE is een beweging om eerder met pensioen te kunnen door zo zuinig mogelijk te leven en zoveel mogelijk maandelijks te investeren. Na verloop van jaren kan het geïnvesteerde geld alle vaste lasten betalen, waardoor mensen niet meer hoeven te werken voor het geld.

Financiele vrijheid liggen op het strand

In Nederland is FIRE ook wel bekend als financiële onafhankelijkheid en is een heuse trend aan het worden. Financiële onafhankelijkheid wordt ook wel afgekort als FO.

Waarom financieel onafhankelijk worden?

Op zich is het niet vreemd dat FO aan populariteit wint. Immers, wie wilt er nou niet stoppen met werken om vroeg met pensioen te kunnen?

Mensen die FO nastreven, proberen zoveel mogelijk geld opzij zetten. Het geld investeren ze in beleggingen die passieve inkomsten opleveren. Bij passieve inkomsten kan je denken aan dividendontvangsten en huuropbrengsten. Zodra de passieve inkomsten hoger zijn dan je vaste lasten kan je met pensioen. Met je passieve inkomens kan je al je onkosten betalen waardoor je niet meer hoeft te werken voor het geld.

In essentie betekent financiële onafhankelijkheid vrij zijn. Je bent geen loonslaaf meer en bent niet meer verplicht te werken om alle rekeningen te kunnen betalen.

Starten met Financieel Onafhankelijk worden

Wil je ook eerder stoppen met werken en vroeg met pensioen? Lees hoe je financieel onafhankelijk kan worden.